Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Şirket, bu karmaşık bilgi iletişimleri toplumunda kişisel bilgilerin ve belirli kişisel bilgilerin korunmasının önemini kabul eder ve kişisel bilgileri ve belirli kişisel bilgileri aşağıda belirtilen Politikaya göre korumaya çalışır.


1. Kişisel bilgilerin edinilmesi

Şirket, kişisel bilgileri yasal ve adil yollarla elde eder.


2. Kişisel bilgilerin kullanımı

Şirket, kişisel bilgileri edinme anında belirtilen aşağıdaki kullanım amaçları kapsamında veya bu edinim şartlarına göre net olan kullanım amacı kapsamında iş faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu ölçüde kullanır ve bireyin rızasına sahip olduğu veya mevzuatın izin verdiği durumlar dışında başka amaçlar için kullanmayacaktır.


Müşterilerle ilgili kişisel bilgiler

(1) Olaylar hakkında bilgi gönderme

(2) Soruşturma ve danışma desteği

(3) Anlaşmaların performansı

(4) Müşterilerle görüşmeler, toplantılar vb.


Hissedarlara ilişkin kişisel bilgiler

(1) Şirketler Yasası uyarınca hakların kullanılması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi

(2) Çeşitli menfaatlerin sağlanması

(3) Çeşitli hissedar politikalarının performansı (anketler vb.)

(4) Mevzuat uyarınca hissedar yönetimi


Müşteriler, hükümet ve kamu kurumları vb. Dahil olmak üzere diğer şirketlerin yetkilileri, çalışanları vb. İle ilgili kişisel bilgiler.

(1) Ticari faaliyetler için gerekli olan çeşitli iletişimler, raporlar, araştırmalar, müzakereler vb.

(2) Ödeme, gelir, kredi yönetimi vb. İşlemler

İş başvurusunda bulunanlarla ilgili kişisel bilgiler

(1) İş başvurusunda bulunanlara işe alım bilgilerinin vb. Sağlanması ve iletilmesi

(2) Şirketteki işe alım işlemleri


3. Kişisel verilerin üçüncü şahıslara verilmesi

Except where otherwise specified by legislation, the Company will not provide personal data to a third party (excluding contractors) without obtaining the individual's prior consent.


4. Kişisel verilerin ortak kullanımı

Şirket, sağlanan kişisel verilerin ortak kullanımını Şirketin yerel iştiraklerinde ve Şirketin denizaşırı iştiraklerinde aşağıdaki koşullara göre yürütebilir:

(1) Paylaşılan ve kullanılan kişisel veri öğeleri İsim, doğum tarihi, yaş, cinsiyet, adres, telefon numarası, e-posta adresi, ürün satın alma geçmişi

(2) Paylaşan ve kullanan kişilerin kapsamı Şirket, Şirket'in yurt içi iştirakleri ve Şirket'in yurtdışı iştirakleri

(3) Onu kullanan kişilerin kullanım amacı Yukarıdaki 2. (Kişisel bilgilerin kullanımı) bölümünde açıklandığı gibi

(4) Bu tür kişisel verilerin yönetiminden sorumlu tarafın adı Yamabiko Corporation


5. Kişisel bilgilerin yönetimi

• Şirket, kişisel bilgilerin doğruluğunu koruyacak ve güvenli bir şekilde yönetecektir.

• Kişisel bilgilerin kaybolmasını, hasar görmesini, değiştirilmesini, ifşa edilmesini vb. Önlemek için Şirket, yetkisiz erişime, bilgisayar virüslerine vb. Karşı koruma sağlamak için uygun bilgi güvenliği önlemleri alacaktır.

• Şirket, kişisel bilgilerin tesisten uzaklaştırılması, dışarıdan aktarım vb. Eylemler yoluyla ifşa edilmesine izin vermeyecektir.


6.Yüklenicilerin izlenmesi

Şirketin kişisel verilerin işlenmesini dış bir tarafa yaptırması durumunda, üçüncü şahıslara ifşa etmemek veya sağlamamak sözleşme gereği yükümlü olacak ve uygun yönetim gerçekleştirilecektir.


7. Kişisel verilerin ifşa edilmesi, değiştirilmesi, kullanımının sona erdirilmesi ve silinmesi

Şirket, bireyin kişisel verilerinin ifşa edilmesini, değiştirilmesini, kullanımının sona erdirilmesini, silinmesini vb. Talep etme hakkına sahip olduğunu kabul eder ve bu tür taleplere gecikmeden yanıt verir. Ayrıca, Şirketin kişisel verileri işlemesine ilişkin herhangi bir görüş veya sorunuz olması durumunda, lütfen Kişisel Bilgi Danışma Merkezimizle iletişime geçin.


8. Organizasyon / yapı

• Şirket, bir Kişisel Bilgi Koruma Müdürü atayacak ve kişisel bilgilerin uygun şekilde yönetilmesini sağlayacaktır.

• Şirket, yöneticilerine ve çalışanlarına kişisel bilgilerin korunması ve uygun yönetim yöntemleri ile ilgili eğitimler verecek ve günlük iş faaliyetlerinde kişisel bilgilerin uygun şekilde kullanılmasını sağlayacaktır.


9. Kişisel Bilgilerin Korunması Programının yürürlüğe girmesi, uygulanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi

Bu Politikayı uygulamak için, Şirket bir Kişisel Bilgi Koruma Programı (bu Politika, kişisel bilgi koruma kuralları ve ilgili kurallar / düzenlemeler dahil) çıkaracak ve bunu Şirket çalışanlarına ve diğer ilgili taraflara yayacak, uygulayacak, sürdürecek ve sürekli iyileştirecektir. o.


10. Belirli kişisel bilgilerin kullanılması

Şirket, "İdari Prosedürlerde Belirli Bir Kişiyi Tanımlamak İçin Numaraların Kullanılmasına İlişkin Yasa" ve "Belirli Kişisel Bilgilerin Uygun Şekilde Kullanılmasına İlişkin Yönergeler (İşletme Sürümü)" nü gözetir ve belirli kişisel bilgileri uygun şekilde kullanır.


May 30, 2017
Temsilci Direktör Başkan & C.E.O Yoshiaki Nagao